College of Communication > Academics > Journalism > Faculty

Faculty

Derrick Blakley
Derrick Blakley
Rick Brown
Rick Brown
Jason Buhrmester
Jason Buhrmester
Chris Bury
Chris Bury
Nicole Cardos
Nicole Cardos
Sheila Clancy
Sheila Clancy
Jay Cohen
Jay Cohen
Ciracelia Cuellar
Ciracelia Cuellar
Bruce Evensen
Bruce Evensen
Patrick Finley
Patrick Finley
Jonathan Greenberg
Jonathan Greenberg
Sandra Guy Kolina
Sandra Guy Kolina
Jonathan Hilkevitch
Jonathan Hilkevitch
Robin Hoecker
Robin Hoecker
Jill Hopke
Jill Hopke
Alexis Howell
Alexis Howell
Alexandria Jacobson
Alexandria Jacobson
Elizabeth Godvik Jennings
Elizabeth Godvik Jennings
Marley Kayden
Marley Kayden
Marla Krause
Marla Krause
Edmund Lawler
Edmund Lawler
Carol Marin
Carol Marin
  • Director, Center for Journalism Integrity and Excellence
  • View Bio
Jason Martin
Jason Martin
  • Associate Professor, Journalism Program Chair, Sports Communication BA Coordinator
  • View Bio
Natalie Martinez
Natalie Martinez
Judith McCray
Judith McCray
  • Senior Professional in Residence
  • View Bio
Amy Merrick
Amy Merrick
Fred Mitchell
Fred Mitchell
Evan F. Moore
Evan F. Moore
Don Moseley
Don Moseley
  • Director, Center for Journalism Integrity and Excellence
  • View Bio
Vincent Peña
Vincent Peña
Michael Phillips
Michael Phillips
Robert Pigott
Robert Pigott
Adam Rittenberg
Adam Rittenberg
Jakub Rudnik
Jakub Rudnik
Hai Tran
Hai Tran
  • Associate Professor, Journalism Graduate Program Director
  • View Bio
Scott Vyverman
Scott Vyverman
​​​​​​​​